Certificaten

Iedere installateur die in België alarmsystemen wenst te plaatsen, dient erkend te worden door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. VDH Security beschikt over deze erkenning en werkt conform de regels vastgelegd door de overheid en/of de verzekeringswereld. Iedere inbraakinstallatie wordt bij indienststelling voorzien van een gebruikersboekje en een Incert Conformiteitsverklaring, waarin wordt bevestigd dat het concept van de installatie en de gebruikte componenten voldoen aan de geldende normen.